1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Compass, zwana dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: fundacja@compass.org.pl lub telefonując pod numer: +48 601 142 684
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda udzielona w związku z dopisaniem się do newslettera, udzielona na stronie internetowej www.compass.org.pl, zwana dalej: Zgodą.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów wskazanych przez Administratora w momencie wyrażania Zgody, tj. wysyłki newslettera.
  1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz określonych usług związanych z wysyłką newslettera.
  1. Twoje dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody, przy czym nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych).
  1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), a  także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy, tj. w szczególności świadczące usługi hostingowe, usługi dostawy poczty elektronicznej, etc.
  1. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  1. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Close Menu