POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Compass ul. Żeńców 35 43-330 Bielsko – Biała.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Pod adresem e-mail: fundacja@compass.org.pl lub pisemnie na adres pocztowy: Fundacja Compass, ul. Żeńców 35 43-330 Bielsko – Biała.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy Ci podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisywania się do naszego newslettera, w trakcie którego udzieliłeś nam osobiście zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług dotyczących dostępu do informacji i publikacji świadczonej przez nasz newsletter, w tym do:

  • kontaktowania się z Tobą w zakresie dostępności newslettera;
  • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację tychże usług, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie  w tym przypadku jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  • ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług w ramach przetwarzania danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych;
  • kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail.

Czy  musisz podać swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług dotyczących dostępu do informacji i publikacji świadczonej przez nasz newsletter. Bez podania danych niemożliwy jest również kontakt z nami, a także publikacja Twojego komentarza czy opinii.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować dla ciebie naszych usług, co w konsekwencji uniemożliwi Ci do nich dostęp.

 

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo dostępu i wglądu do treści sowich danych osobowych, ich sprostowania uzupełnienia, poprawienia – w wypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe.

W zakresie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia przysługuje Ci takie prawo w zakresie danych udzielonych do celów marketingowych i w wypadku udzielonych zgód.

Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłeś w trakcie zapisywania się do naszego newslettera. Wystarczy, że użyjesz adresu mailowego, na który przekażesz taką informację.

COOKIE – CIASTECZKA

Nasza strona jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

– umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony;

– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili możesz:

– usunąć pliki cookies;

– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Ciasteczka wykorzystywane są przez nas w celu:

  • zapamiętywania informacji o sesji,
  • statystycznym,
  • udostępniania funkcji strony.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy każdej przeglądarki.

Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

– podmiotom wspierającym nas w  zakresie, usług IT;

– podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.; sądy i organy państwowe).

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, czas, jaki spędziłeś na stronie czy informacje, które Cię interesowały. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych usług będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).